• 1226 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • hoanghoa2627@gmail.com - hoathuytienlandscape@gmail.com
-25%

Cỏ Lan Chi

853 325

60,000 ₫ 80,000 ₫

-50%

Cây Tường Vi Hồng

1 1

100,000 ₫ 200,000 ₫

-33.33%

Cây Tường Vi Đỏ

743 235

200,000 ₫ 300,000 ₫

-20%

Tường Vi Đỏ (Bụi Lớn)

634 253

400,000 ₫ 500,000 ₫

-33.33%

Tường Vi Hồng (Bụi Lớn)

534 135

200,000 ₫ 300,000 ₫

-14.29%

Cây Kim Ngân 3 Bím

634 235

600,000 ₫ 700,000 ₫

-16.67%

Cây Kim Ngân Ụ Gốc

634 255

500,000 ₫ 600,000 ₫

-13.89%

Cây Kim Ngân Để Bàn

745 234

155,000 ₫ 180,000 ₫

-50%

Xương Rồng (Vạn Lý Trường Thành)

634 234

100,000 ₫ 200,000 ₫

-70%

Xương Rồng Kim Hổ

634 234

300,000 ₫ 1,000,000 ₫

-57.14%

Xương Rồng Trụ

634 234

300,000 ₫ 700,000 ₫

-16.67%

Trúc Cần Câu

734 157

100,000 ₫ 120,000 ₫

-20%

Trúc Phật Bà

634 234

200,000 ₫ 250,000 ₫

-22.22%

Chậu Đá Mài Trứng

745 235

350,000 ₫ 450,000 ₫

-14.29%

Chậu Đá Mài Trụ Tròn Bo Đáy

645 253

300,000 ₫ 350,000 ₫

-14.29%

Chậu Đá Mài Tròn Bầu Đáy

745 134

300,000 ₫ 350,000 ₫

-22.22%

Chậu Đá Mài Lớn

534 245

350,000 ₫ 450,000 ₫

-22.22%

Chậu Đá Mài Trụ Vuông

644 245

350,000 ₫ 450,000 ₫

-14.29%

Chậu Đá Mài Vuông

653 246

300,000 ₫ 350,000 ₫

 Đã được thêm vào giỏ hàng